Τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων

Μην πιστεύετε κανέναν και τίποτα.

Η παρουσίαση ειδήσεων, που αποδίδονται σε «κύκλους» ή ανώνυμους «αξιωματούχους», είναι μούφα.

Εδώ έχω παρατηρήσει, να μεταδίδεται video με δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΕ, όπου άλλα λέει ο ομιλητής και άλλα μας δείχνουν στην μετάφραση.

Οι αγγλομαθείς μπορούν να το διαπιστώσουν, αν κάνουν τη σύγκριση μεταξύ αυτών που ακούνε και αυτών που δείχνουν οι υπότιτλοι.

Σχολιάστε