Ο διοικητής

Πριν μια μονάδα εμπλακεί σε μάχη, ο διοικητής της κάνει εκτίμηση κατάστασης, όπου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η μελέτη των πιθανών τρόπων ενεργείας του αντιπάλου.
Αν ο διοικητής δεν κάνει εκτίμηση κατάστασης ή την κάνει πρόχειρα και επιπόλαια, τότε θα παρασύρει σε μάταιο και ανωφελή θάνατο το προσωπικό του.

Η όλη εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης μου δίνει την αίσθηση απόλυτης προχειρότητας και ερασιτεχνισμού. Και εδώ δεν μιλάμε για μια στρατιωτική μονάδα αλλά για ένα ολόκληρο έθνος, που πίστεψε και στήριξε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Τέλος, όταν ο διοικητής, χάνοντας τη μάχη, κατηγορεί όλους τους άλλους, εκτός από τον εαυτό του, ΔΕΝ του αξίζει να είναι διοικητής.

Σχολιάστε